เริ่มแล้ว “โครงการเสริมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน” | WWF

เริ่มแล้ว “โครงการเสริมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน”

Posted on
05 July 2017


4 กรกฎาคม 2560, กรุงเทพ - เยาวลักษณ์ เธียรเชาว์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย ร่วมกับ ดร.อุฟฟ์ แยคแควว์ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อความยั่งยืน ด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์ กระทรวงสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ธรรมชาติ และความปลอดภัยทางนิวเคลียร์  (BMUB)  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พร้อมด้วยผู้แทนจากผู้แทนจากภาครัฐ เอกชน ภาคีเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน ผู้แทนจากสมาคม องค์กรที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดตัว “โครงการเสริมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน : ห่วงโซ่อุปทานข้าวโพด”   ซึ่ง WWF–ประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจาก International Climate Initiative หรือ IKI ให้ดำเนินกิจกรรมประสานงาน และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในภาคเกษตรกรรม ณ โรงแรมพูลแมน แกรนด์ สุขุมวิท เมื่อเร็วๆ นี้