Cooking Event | WWF
© Ma:D Club for Better Society

March 31st, 2018: Sustainable Cooking Workshop, Menu for Change 

สรุปกิจกรรม “ลงมือทำ #1 ล้อมวง ลงครัว”

ลงมือทำ #1 ล้อมวง ลงครัว เป็น Workshop แรกของโครงการ ที่หวังใช้การทำอาหาร เป็นเครื่องมือและกระบวนการเรียนรู้ ที่จะทำให้ผู้เข้าร่วม(ผู้บริโภค) ได้ตระหนักถึงการบริโภคของตนเอง ว่ามีความสำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งของระบบอาหาร ซึ่งผู้บริโภคสามารถ “เลือก” ที่จะบริโภคอย่างยั่งยืน ผ่านการเลือกซื้อวัตุดิบที่จะนำมาประกอบอาหารอย่างรู้ที่มา จากเกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่ผลิตหรือเพาะปลูกอย่างปลอดภัยและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม(อินทรีย์) ส่งผลให้ระบบอาหารเกิดความยั่งยืน ดีต่อตัวเองและดีต่อโลก

“เพราะความยั่งยืนเริ่มต้นที่ห้องครัว” ความคาดหวังสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือ หวังว่าผู้เข้าร่วมจะเกิดแรงบันดาลใจในการอยากทำอาหาร และเลือกวัตถุดิบที่ดี ผ่านการได้ทดลองลงมือทำ ได้ฟังและพูดคุยกับวิทยากร ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมได้รู้ที่มาของวัตถุดิบ เห็นความเชื่อมโยงกันของระบบอาหาร และเห็นความสำคัญของตัวเองในฐานะผู้บริโภคที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดทิศทางและสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนขึ้นได้ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (SCP Community) เพื่อมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แชร์ประสบการณ์ หรือองค์ความรู้ในเรื่องของการบริโภค และการเลือกซื้อวัตถุดิบที่ดีต่อตัวเองและดีต่อโลก

วิทยากร 4 เรื่อง

เรื่องข้าว : พี่วาว ศุภิสรา อารยะพงษ์ เกษตรกรสาวแสนสวย เจ้าของข้าวแบรนด์ FarmerDo
เรื่องเครื่องแกง : ลุงชวน ชูจันทร์ ชุมชนคลองลัดมะยม
เรื่องปลาทะเล : พี่ตุ๊ก เสาวลักษณ์ ประทุมทอง หนึ่งในผู้ผลักดันให้เกิดร้านคนจับปลา
เรื่องการทำอาหารกินเอง : พี่โน๊ต ฐสิษฐ์ วศินชัยวัฒน์ เชฟจากร้าน Shambhala Funk Taste

รายละเอียดกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 14.00-18.30 น.
ณ Ma:D Club for Better Society เอกมัย 4
“เมื่อ “การกิน” ส่งผลสำคัญต่อชีวิตและการซื้อของกินนอกบ้าน
ทำให้เรา “เลือกไม่ได้” การเลือกวัตถุดิบรู้ที่มาและปรุงอาหารเอง
จึงเป็นเริ่มต้นของสุขภาพที่ดี และการบริโภคที่ยั่งยืนของคนยุคนี้”

สามารถอ่านบล็อกของกิจกรรมได้ที่นี่

© Ma:D Club for Better Society
© Ma:D Club for Better Society

Sustainable Cooking Workshop: Menu for Change


To inspire and educate consumer towards sustainable consumption, the Sustainable Cooking Workshop was launched under the collaboration between WWF-Thailand and Ma:D, gathering four invited key speakers from the culinary front and consumers from all walks of life to understand the source origin of various food products, harvesting and preservation principles of popular Thai ingredients, and sustainable cuisine practices that is eco-friendly. 

The 3-hour workshop brought together food producers and consumers in a dynamic, interactive cooking class, focusing on how to create beautiful, delicious food whilst having as little impact on the environment as possible, as well as paving way towards the building of a vibrant community based on sustainability (what will be commonly known as ‘SCP Community’). Using only local and sustainable ingredients that are commonly used in Thai cooking, participants, alongside the helping hand of chefs and farmers, whipped up a multi-course meal, such as Thai Green Curry Chicken, Grilled Stuffed Freshwater Drum with Cumin, alongside a side of sustainable-sourced spices and seasonings, and four different types of Thai rice.   The four key speakers were:

- Ms. Supisara (Wow) Arayapong, Founder of FarmerDo, an organic rice community for Thai farmers

- Mr. Chuang Chujan, member of the Khlong Lad Mayom Community, a Bangkok-based Thai food community that grows their own organic Thai curry ingredients

- Ms. Saowalak (Took) Pathumthong, Key driver behind Fisherfolk, a local social enterprise dedicated to supporting sustainable fishing communities in Thailand

- Mr. Tasit (Note) Wasinchaiwat, Chef from Shambhala Funk Taste