Talk Forum | WWF
© Ma-D

March 8th, 2018: SCP Community Talk Forum

ว่าด้วยความยั่งยืน#1 ยั่งยืนแล้วดี (?) กับทุกคน


เพื่อเปิดตัวโครงการเสริมสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Consumption and Production (SCP) ซึ่งโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ สร้างการมีส่วนร่วม และสร้างชุมชนของกลุ่มคนที่ตระหนักถึงการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน วงเสวนา ว่าด้วยความยั่งยืน#1 ยั่งยืนแล้วดี (?) กับทุกคน จึงเป็นเหมือนงานที่ฉายภาพรวมของโครงการนี้ด้วยการพา "ตัวจริง" ในแต่ละภาคส่วนมาอธิบายว่า เราจะทำให้ "ส่วน" นั้นสร้างสังคมคาร์บอนต่ำได้อย่างไร โดยได้ร่วมพูดคุยกับบุคคล ตัวจริง จากทุกภาคส่วนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

วิทยากร 5 ท่าน

1.คุณพลาย ภิรมย์ ผู้จัดการโครงการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน, WWF ประเทศไทย
2.คุณรัฐภัทร์ ศรีจันทร์กลัด บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ขับเคลื่อนพื้นที่วิถีเกษตรอินทรีย์ จ.เชียงใหม่
3.คุณสมนึก ยอดดำเนิน ผู้บริหารหัวใจออร์แกนิค บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด, ท็อปส์ มาร์เก็ต
4.คุณทรงกลด บางยี่ขัน บรรณาธิการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง The Cloud ตัวแทนคนรุ่นใหม่กับความยั่งยืนในบริบทเมือง
5.คุณเดชรัตน์ สุขกําเนิด นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ ในบทบาทคุณพ่อลูกสองกับชีวิตครอบครัวแบบยั่งยืน

รายละเอียดกิจกรรม


วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 18.30 – 21.00 น.
ณ Ma:D Club for Better Society เอกมัย 4

“การดำเนินชีวิตหรือแม้กระทั่งธุรกิจไปในแนวทางของความยั่งยืน
ไม่ใช่การรักษ์โลกที่ต้องเสียสละ แต่มันคือความ win win win win
ของทั้งผู้ผลิต ตัวกลาง ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม
ที่มีผลกระทบโดยตรงกับคุณภาพชีวิตของคนทุกคน”

SCP Community Talk Forum #1

On March 8th, 2018, WWF-Thailand ‘s first SCP Community Talk Workshop took place at Ma-D, a Bangkok-based local community enterprise, bringing together five key speakers representing NGOs, retailers, media, social enterprise and academia to share knowledge and experiences on the need to adopt sustainable consumption and green lifestyles.  
Key speakers in attendance were:

- Mr. Ply Pirom, Project Manager for Sustainable Consumption and Production (SCP), WWF-Thailand

- Mr. Somnuk Yoddumnern, Vice President of Buying Product at Tops Supermarket, Central Food Retail Co., Ltd.

- Mr. Songkrod Bangyikhan, Executive editor and co-founder of The Cloud magazine, and youth influencer

- Mr. Rattapat Srichanklad, Chair Committee of Chiang Mai Social Enterprise Co., Ltd.

- Mr. Decharut Sukkumnoed, Academic Economists from Kasetsart University, and advocate for sustainable family living.

The workshop attaches importance to the consumers’ consumption patterns, touching on concepts and issues related to unsustainable farming patterns and its impact on the environment (i.e. air and water pollution, forest encroachment). Where emphasis is often placed upon key leaders from governmental and business sectors on creating and defining the framework for green lifestyles, the role of consumers to living and consuming sustainably were also highlighted on as a significant driver towards SCP along the fork-to-farm continuum, but also substantial change towards diminishing social issues of inequality, poverty, climate and food insecurity.  Given the promotion of sustainable agriculture and responsible consumption are twin priorities towards the overall achievement of long-term food security, biodiversity conservation and climate mitigation.


Next step forward
One key component of the SCP talk forum is the establishment of a SCP Community towards a sustainable food system revolution. The SCP Community operates on the following objectives:

  • Provision of relatable and reliable consumer information on the SCP concept at global level, as well as critical insight in the global environmental and social impact afflicted through current consumption patterns.

  • Empower consumers as change-makers through provision of ‘SCP tools’ to efficiently communicate about sustainable consumption and the need to re-evaluate current consumption patterns.

  • Encourage dialogue and knowledge exchange on developing concrete solutions towards tackling unsustainable consumption patterns and its impact on the environment (i.e. climate change, deforestation, loss of biodiversity).

  • Establishment of a SCP community platform (online & offline) for the exchange of ideas, visions, up-coming events and SCP-related projects across Thailand.

Online: Join our online SCP Community here!
Offline: Watch for our next SCP Community workshops/activities here